• AED Boskamp

  Opleiders in het gebruik van de AED en beheerder van de AED's op de Boskamp
Wilt u ons steunen? Bel dan met 0570 563950
Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en het gebruik van een AED binnen 6 minuten geeft een overlevingskans van 50-70% in plaats van 5-10%. De stichting AED Boskamp is ontstaan vanuit de EHBO.

Geïnspireerd door de AED-campagne in Wesepe is een kleine groep mensen aan het werk gegaan. De stichting is opgericht, er is een website gemaakt, nieuwsbrieven verschijnen en er is twee keer gecollecteerd. Van de opbrengst daarvan konden de AED's worden gekocht. Met zeven AED's is Boskamp aardig voorzien maar volgens Jan Willem Nienhuis, penningmeester van de stichting, kunnen er nog wel meer bij.

We willen er eigenlijk zoveel mogelijk!
Stichting AED Boskamp vindt zijn oorsprong in de EHBO vereniging St. Willibrord Boskamp.

De Stichting heeft vier AED’s aangeschaft voor u en onze dorpsgenoten, deze zijn op centrale plaatsen in het dorp opgehangen. Verder draagt de Stichting zorg voor het onderhoud en het opleiden van mensen in het gebruik van de AED.
Het meselijk hart

Stichting AED Boskamp 10 jaar!

Tien jaar geleden is een kleine groep mensen, geïnspireerd door een AED-campagne in Wesepe aan de slag gegaan om voor de bewoners van Boskamp minimaal twee AED’s te kunnen aanschaffen. Een inzamelingsactie onder de dorpsgenoten werd uitgezet met de slogan: help ons, help uw dorpsgenoten, help u zelf! Door een collecte waar heel veel dorpsbewoners aan meededen is een bedrag opgehaald waar niet twee maar vier AED’s van gekocht konden worden. Hier kunnen wij als dorp trots op zijn! De Stichting AED heeft zes AED’s in beheer, vier van de Stichting zelf en twee die op eigen initiatief van St Willibrord en Klussenbedrijf Christian Overmars zijn aangeschaft. De Stichting controleert periodiek de AED’s op hun werking, vervangt bijtijds de accu en pads, probeert geld op te halen via bijvoorbeeld de actie Hart voor Salland, geeft jaarlijks een herhalingscursus AED en reanimatie en bij voldoende belangstelling een nieuwe cursus

AED-certificaten

Veel Boskampenaren hebben reeds de cursus AED-gebruik én reanimatie met goed gevolg afgelegd. De negentig cursisten kregen van de stichting AED Boskamp certificaten uitgereikt.

Daarmee is Boskamp een stukje veiliger geworden voor mensen met hartproblemen!

AED's op de Boskamp

In Boskamp en directe omgeving hangen de AED's bij:
 • Autobedrijf Boskamp
 • Eetcafé Boskamp (Niet van de Stichting)
 • Familie Hofstede in Hengforden
 • Klussenbedrijf Flierman
 • Kwekerij Overmars
 • Sportpark Overwetering (Niet van de Stichting)
 • Timmerbedrijf Christian Overmars
 • Zorgcentrum Willibrord (Niet van de Stichting)

Autobedrijf Boskamp

Ga naar website

Eetcafé Boskamp

Ga naar website

Familie Hostede

Kletterstraat 20

Klussenbedrijf Flierman

Dingshofweg 6/A 8121RE Olst

Kwekerij Ovemars

Ga naar website

Sportpark Overwetering

Ga naar website

Timmerbedrijf Christian Overmars

Wethouder W.A. Boerkampweg 29 8121 DA, Olst

Zorgcentrum Willibrord

Ga naar website

STEUN AED BOSKAMP!

Bel nu met 0570 563950

Wat is een AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.  Met elektroshocks helpt het apparaat het hart op gang van iemand die een hartstilstand heeft. Het apparaat is gemakkelijk te gebruiken, de hulpverlener kan niets fout doen. Tijdens de eerste minuten na een hartstilstand staat het hart doorgaans nog niet stil, maar beweegt het alleen in een ongecoördineerd ritme. Daardoor kan het bloed niet meer worden rondgepompt. De elektroshocks van de AED helpen het normale ritme weer te herstellen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er met een AED dus levens worden gered.

Reanimeren hoe doe je dat?

 • Stap1

  Controleer bewustzijn!
 • Stap 2

  BEL DIRECT 112!
 • Stap 3

  Controleer ademhaling!
 • Stap 4

  Geef 30 borstcompressies!
 • Stap 5

  2 keer beademen!
 • Stap 6

  Is de AED ter plaatse?
Klik op stappen om te zien wat je moet doen.

Cursus AED, wat houdt dat in?

Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand of een fibrillerend hart. In beide gevallen wordt de levenskans van het slachtoffer mede bepaald door het optreden van omstanders. Vast staat dat, wanneer niemand iets doet, er geen overlevingskans is. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer. De AED cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. Geleerd wordt hoe u moet reanimeren en hoe u de AED daarbij kan gebruiken. Inmiddels zijn zo’n 50 bewoners van Boskamp al vele jaren lang bekwaam in het reanimeren en bedienen van de AED.

Wilt u ook een cursus AED-reanimatie volgen?
Bij een deelname van 6 mensen kunnen we een nieuwe cursus starten. De kosten bedragen voor 2 avonden € 20,-. Als u belangstelling heeft, kunt zich opgeven bij de Stichting AED.

Onderdelen van de cursus

U leert de basis van het reanimeren en met de AED omgaan zoals:
 • Plakken van de AED pads
 • 30x borst compressies
 • 2x beademen

Uw hulp is dringend nodig!

Draagt u de Stichting AED een warm hart toe? De AED’s zijn inmiddels 10 jaar oud en zijn een keer aan vervanging toe. De kosten voor aanschaf en onderhoud van de AED en het opleiden van de mensen  bedragen ongeveer: € 2.000 per AED.

Uw hulp is dus letterlijk van levensbelang!

Donaties

Donaties zijn altijd welkom! Naast het geven van een bijdrage aan de collectant kunt u natuurlijk ook een donatie storten op bankrekeningnummer: 

NL49 RABO 0143162055
ten name van de EHBO o.v.v. AED Boskamp.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Stichting AED Boskamp

Ties Straatman
Telefoon:0570 562070

Jan Willem Nienhuis
Telefoon: 0570 563950

Ilonka Overberg
Telefoon: 0570 609292